09/12/22  Tin tổng hợp  211
Sáng ngày 08/12/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức chuyên đề về thực hiện giáo dục STEM ở trường Tiểu học. Đây là chương trình được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tại 10 trường tiểu học ở 5 quận huyện, trong đó huyện Ba Vì.
 03/12/22  Tin tổng hợp  688
Thực hiện Công văn số 1495/PGDĐT ngày 29/9/2022 của Phòng GDĐT về việc triển khai chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2022-2023. Ngày 02 tháng 12 năm 2022  Phòng GDĐT tổ chức 2 chuyên đề chuyên môn với môn Công nghệ  và Hoạt động giáo dục Hoạt động trải nghiệm lớp 3 tại  Hội trường UBND thị trấn Tây ...
 28/11/22  Đường dây nóng  2823
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ 28/11 ĐẾN 04/12/2022)