07/03/21  Tin của trường  84
"Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" - câu nói của Chủ tích Hồ Chí Minh khi phát động Tết trồng cây đầu tiên năm 1959 đến nay đã trở thành phòng trào lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước và trở thành truyền thống, phong tục tốt đẹp của nhân dân ta, đặc biệt là trong ...