A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

   UBND HUYỆN BA VÌ                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CẨM LĨNH                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 62/TBTS-THCL                                                                                                  Cẩm Lĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 583/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Ba Vì;  

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-THCL ngày 14 tháng 5 năm 2021 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 của  trường Tiểu học Cẩm Lĩnh; 

Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh xin thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số học sinh: 232 em= 7 lớp

2. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2015 có hộ khẩu tại xã Cẩm Lĩnh. Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

4. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021. 

 + Địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

 + Mã số đăng ký tuyến sinh trực tuyến, phụ huynh lấy ở trường mầm non nơi con học

Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ hỗ trợ phụ huynh học sinh nhập trực tuyến vào các buổi sáng từ 8h-11h và đồng thời tiếp nhận luôn hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 tại khu Trung tâm trường Tiểu học Cẩm Lĩnh.

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 tuyển sinh nốt các trường hợp đúng tuyến nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

- Sau ngày 28/7/2021 nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu trên giao và được phê duyệt tuyển sinh bổ sung trái tuyến của Phòng GD, nhà trường sẽ thông báo sau).

5. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu) do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.

(Toàn bộ hồ sơ để trong túi hồ sơ, ghi rõ thông tin học sinh, SĐT liên hệ ngoài bìa hồ sơ)

6. Số điện thoại cần liên hệ:

037 4286166 (Thầy Hải - Hiệu trưởng); 038 8580766 ( Cô Thận - Phó hiệu trưởng); 039 3385716 (Cô Hà - Phó hiệu trưởng);

Hiện nay dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị phụ huynh đến trường nhập học cho con cần phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách,...thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Cẩm Lĩnh trân trọng thông báo để toàn thể các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh được biết.

           Trân trọng!

                                                         T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                          (đã ký)

                                                                  Nguyễn Đức Hải


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan