A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2020- 2021

 

 LĐLĐ HUYỆN BA VÌ

  CĐ TRƯỜNG TH  CẨM LĨNH

 

        Số:   /BC- NC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

              Cẩm Lĩnh, ngày 7  tháng 3 năm 2022

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG

NĂM HỌC 2020- 2021

Thực hiện chương trình công tác công đoàn cở sở năm học 2020- 2021, Ban nữ công trường Tiểu học Cẩm Lĩnh báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công năm 2020- 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm học 2021- 2022

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2020-2021

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Công đoàn các cấp, chính quyền để tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC và LĐ

 - Tập thể nữ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm công tác, luôn có ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia nhiệt tình các hoạt động.

2. Khó khăn

 Ban nữ công đoàn đều là kiêm nhiệm nên kinh nghiệm còn hạn chế vì vậy ảnh hưởng đến việc chỉ đạo các hoạt động nữ công, do đó hình thức tổ chức các hoạt động chưa phong phú.

Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp, cơ sở vật chất công đoàn cơ sở còn thiếu nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phong trào của công đoàn.

Một số ít công đoàn viên là giáo viên hợp đồng, lương thấp nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Tình hình diễn biến dịch bệnh covid- 19 diễn biến rất phức tạp.

3. Tình hình lao động nữ

Tổng số nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 44đ/c ( cả 1GV hợp đồng trường )

  • Trong đó:

              + Biên chế:   43 ;  tỉ lệ  97,7 %

              + Hợp đồng:    1;   tỉ lệ  2,3 %

                        + 44/44 đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn

          - Tổng số đảng viên  Nữ: 32/44 tỉ lệ 72,7 %.

                     + Số người tham dự lớp đối tượng Đảng: 1

                     + Số người được kết nạp Đảng trong năm học 2020 - 2021: 1

        - Ban nữ công trong năm học

Gồm 3 Đ/c.

Trưởng ban: Đ/c Vũ Thanh Hương

Ủy viên: Đ/c Trần Phi Hiển

Ủy viên: Đ/c Chu Thị Lân

II. Kết quả hoạt động của Ban nữ công trong năm học

Ngay từ đầu năm Ban nữ công đã phối kết hợp cùng với BCH công đoàn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai tới toàn thể nữ CBGV-NV trong nhà trường và đã đạt được kết quả.

  1. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBGV – NV trong nhà trường

- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, những quy định liên quan đến lao động nữ và trẻ em như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, các chính sách thai sản… được chi trả đúng, đủ và kịp thời. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Phối hợp với y tế  trường học quan tâm đến những chị em tích cực trong công tác, lao động.

- Kết quả cụ thể: Trong năm học có 1đ/c nghỉ thai sản được chi trả đúng, đủ kịp thời chế độ thai sản.

- Kiểm tra chế độ chi trả lương cho cán bộ GVNV hàng tháng đúng, đủ, kịp thời.

- Việc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân

- Các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ công đoàn viên nữ được thực hiện thường xuyên theo quy chế thăm hỏi của Công Đoàn.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục

a. Công tác tuyên truyền, giáo dục đối với nữ CBGV – NV

- Tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII và kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam tại cụm công đoàn số 6.

- Động viên cô giáo Đoàn Thị Hồng Nhung tham gia thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp tiểu khu và đạt giải Ba.

- Tuyên truyền chị em ra quân thực hiện tốt vệ sinh trường lớp trong mùa dich, ngày Chủ Nhật xanh, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do Công đoàn nhà trường phát động.

- Giáo dục truyền thống, phẩm chất phụ nữ Việt Nam, vận động nữ cán bộ công đoàn, lao động nữ rèn luyện theo tiêu chí của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.

- Giáo dục kiến thức văn hoá ứng xử gia đình và xã hội về tình bạn, tình yêu. Tuyên truyền vận động phấn đấu xây dựng trường học, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá…

- Động viên gia đình cán bộ, công chức, viên chức nuôi con khỏe dạy con ngoan.

  - Vận động nữ cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn ( chị Minh, chị Hanh, chị Phương, chị Xa, chị Oanh, chị Hương, chị Nhung,..... ).

Vận động chị em chủ động tham gia vào quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giảng dạy.

b. Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm

- Ban nữ công kết hợp với BCH công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).  

+ Hình thức tổ chức với nhiều nội dung phong phú như tổ chức gặp mặt, toạ đàm ôn truyền thống, trao đổi kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khoẻ, giữ gìn  hạnh phúc gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức  tham quan du lịch.

3. Phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với phong trào này ngay từ đầu năm đã được công đoàn phát động, triển khai 100% các đ/c đã tham gia đăng kí thi đua danh hiệu "GVT-ĐVN".

- Vận động chị em thực hiện tốt phong trào thi đua “ Dạy tốt và học tốt”,

“ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa đã được chị em hưởng hướng và tham gia nhiệt tình.

Vì vậy, nhiều chị đã có sáng kiến trong dạy học, đạt kết quả cao trong công tác.

Chị Lê Thị Thìn : giải Ba GVDG cấp huyện

      Chị Phí Thị Kim Oanh: Bài giảng E- Learning giải ba, CNTT giải Nhì cấp huyện

Chị Nguyễn Thị Thu Phương- Bài giảng E- Learning giải Ba cấp huyện.

Nhiều chị hăng say trong giảng dạy, tích cực bồi dưỡng HS có năng khiếu để có nhiều học sinh đạt huy chương Bạc, huy chương Đồng, học sinh giỏi cấp huyện như chị Hương, chị PhùngTâm,.....

Nhiều chị tuổi cao nhưng vẫn say xưa trong dạy học trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học rất tốt. Như chị Hiền, chị Thực, chị Châm,...

+ Số chị em đăng ký danh hiệu GVT- ĐVN các cấp 43/ 43= 100%.

+ Số chị em tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 18 đ/c

+  Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm: có 15 đ/c tham gia viết SKKN, trong đó cấp trường loại A: 15 ( trong đó 13 SKKN của nữ)

Cấp huyện: 12 SKKN. Loại A: 3. Loại B: 9

- Hiện nay số nữ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt trình độ trên chuẩn

43/ 43= 100%.

4. Công tác dân số, gia đình, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các buổi tọa đàm, truy cập qua mạng intenet,…

- Đơn vị không có người sinh con thứ ba.

- Các hoạt động vì trẻ em:

+ Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện trong trường và ở các gia đình.

+ Động viên, khen thưởng  kịp thời cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích cao trong học tập.

5. Hoạt động xã hội

- Số gia đình nữ CB- NG đăng ký đạt gia đình văn hóa: 43/43= 100%.

- 100% CNVCLĐ tích cực tham gia quyên góp, hỗ trợ các loại quỹ do các cấp phát động như “quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo Việt Nam, Quỹ Miền trung lũ lụt, Covid-19.

- Tham gia vệ sinh trường lớp, ngày chủ Nhật xanh, phong trào phòng chống Covid tại địa phương.

6. Năng lực hoạt động Nữ công

- Thường xuyên tham mưu giúp Ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.

- Thực hiện chế dộ Hội họp theo quy định của BCH, báo cáo thông tin chính xác và kịp thời.

- Các loại hồ sơ, sổ sách có liên quan: kế hoạch, chương trình hoạt động toàn khóa, năm. Các quyết định, biên bản kiểm tra giám sát. Các hồ sơ, báo cáo lưu…

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nữ công học kì II năm học 2021 – 2022

1. Mục tiêu cụ thể

- 100% nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% nữ CNVCLĐ tham gia vào các phong trào thi đua  cuộc vận động lớn của ngành.

- 100% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu LĐTT trở lên.

- 43/ 43 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “GVT- ĐVN” cấp trường và đề nghị công nhận cấp huyện 5 – 6 chị.

- 100% nữ  CNVCLĐ tham gia phong trào “trường học thân thiện học sinh tích cực”. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình các cuộc vận động lớn của ngành, không có nữ nữ CNVCLĐ nào vi phạm.

- 100% nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp tổ chức và được tham gia khám sức khỏe định kỳ.

- Tham gia phòng chống Covid tại gia đình và địa phương.

2. Nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động

 Tổ chức tôt các hoạt động truyền thống nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam (28/6); ngày Công đoàn Việt Nam (28/7)..

- Tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành công đoàn.  Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ, trẻ em, dân số, gia đình, bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ.

- Tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ, Vận động CNVCLĐ,  tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do công đoàn phát động.

3. Giải pháp

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong nữ cán bộ.

-  Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp công đoàn và ban nữ công của các cấp đến từng nữ CNVCLĐ.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, các hoạt động phong trào ngay từ đầu năm. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt nữ công, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của nhà trường.

- Động viên khích lệ tạo điều kiện tốt để nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công việc được giao.

- Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và các vấn đề giải phóng dân tộc, đạo đức, lối sống, tư tưởng của Bác.

- Tham gia các buổi tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch trao đổi kinh nghiệm, hoạt động công tác nữ và tổ chức tốt các buổi kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tháng hành động vì trẻ em,....

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, thống nhất phương pháp bộ môn thảo luận chuẩn mực người giáo viên nữ trong ngành giáo dục, phát hiện bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực, xây dựng được điển hình tốt tiêu biểu toàn diện về giảng dạy và hoạt động công tác nữ công.

- Nữ CNVCLĐ Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh thực hiện tốt luật hôn nhân gia đình

Trên đây là báo cáo sơ kết hiện hoạt động nữ công năm học 2020 - 2021 và Chương trình công tác nữ công năm học 2021 – 2022 của ban nữ công Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh. Kính mong Ban chấp hành Công đoàn trường ghi nhận để ban nữ công chúng tôi làm tốt hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

                 XÁC NHẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH

                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                        CHỦ TỊCH

 

 

                      

                              PHÙNG THỊ THẬN

 

 

                         

         

                 TM . BAN NỮ CÔNG

 

 

 

 

VŨ THANH HƯƠNG

 

                                                                         

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Công đoàn Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết