07/10/20  Tin của trường  1002
Ngày 5 tháng 10 năm 2020, thầy giáo Trần Đăng Tá - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thừa sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Xã Cẩm Lĩnh và thay mặt nhà trường khen thưởng đột xuất đối với hai em học sinh: Phùng Thị Thanh Hương học sinh lớp 4A và em Phùng Thị Anh Thơ học sinh lớp 4B đã có hành động ...
 21/05/20  Tin của trường  508
"Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống!"Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào "Hiến máu tình nguyện" buổi sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020. Các tình nguyện viên của nhà trường đã tập trung tại Hội trường UBND Xã Cẩm Lĩnh để tham gia vào ngày hội nhân đầy nhân văn này.