Toán 1-bài 12- bảng cộng,bảng trừ trong phạm vi 10- Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống - Người thực hiện: Cô giáo Trần Phi Hiển