Tiết mục dự thi "Cô giáo Tài năng duyên dáng" của cô giáo Đoàn Thị Hồng Nhung